Jak zostać tłumaczką, tłumaczem gier

Asia Mleczak | Punkty Many

Specjalistka ds. lokalizacji gier. Autorka szkoleń z tłumaczenia gier, bloga i strony Punkty Many. Posiada 10 lat wszechstronnego doświadczenia w lokalizacji gier, jest także laureatką nagród branżowych, w tym IGDA Next Gen Leader. Dzieli się wiedzą z tłumaczami, korektorami, językoznawcami oraz twórcami gier. Ma doświadczenie w produkcji gier jako twórca, a także występuje na konferencjach tłumaczeniowych i branży gier.

11 stycznia 2021

Dróg do kariery przy tłumaczeniu gier jest wiele. Gdyby zapytać tłumaczy gier z dłuższym stażem o to, jak zaczynali, najprawdopodobniej wszystkie odpowiedzi byłyby zupełnie różne. Co jednak jest wspólnym elementem rozpoczynania pracy w lokalizacji gier, to oczekiwania od tłumaczy, a dokładniej oczekiwania co do efektu pracy tłumaczeniowej. Żeby zacząć pracować jako tłumacz, tłumaczka gier, często musimy się wykazać już na etapie rekrutacji. Jak dotrzeć do pierwszego etapu rekrutacji i jak sprawić, że zostaniemy przyjęci do grona tłumaczy gier w wybranej firmie?

Jak zostać tłumaczem gier, tłumaczką gier

Pierwszym pytaniem, na które musimy sobie odpowiedzieć, to jakiej formy pracy w lokalizacji gier szukamy – czy chcemy być wolnymi strzelcami, czy też szukamy etatu. W końcu inaczej będziemy się starać zdobyć pierwszych klientów i dążyć do rozpoczęcia współpracy z agencjami tłumaczeniowymi, a inaczej aplikować na konkretne stanowiska. O samej rekrutacji w lokalizacji gier możesz przeczytać w jednym z poprzednich wpisów, teraz przyjrzymy się, co warto przygotować, aby zacząć pracę jako tłumacz, tłumaczka gier.

 • Wizytówka internetowa. Czy będzie to profil w serwisie tłumaczeniowym, portalu biznesowym takim jak LinkedIn, czy własna strona internetowa – posiadanie miejsca w sieci, w którym będzie przedstawiony nasz profil i usługi jest bardzo przydatne. Pozwala to klientom nawet nie tyle cię znaleźć, co zweryfikować informacje o tobie pozyskane z innych źródeł.  Warto zadbać o aktualność takiej wizytówki i dostosować ją tak, aby klient lub pracodawca, o którego uwagę się staramy, od razu mógł znaleźć potrzebne informacje.

 • CV. Wiele osób pyta, czy w lokalizacji gier potrzebne jest CV – często na początku współpracy jest ono wymagane, więc warto zadbać, aby było ono zawsze pod ręką – i zawsze aktualne. Zaoszczędzi to wiele czasu, szczególnie w sytuacji, gdy nagle na aplikację, którą wysłaliśmy miesiące wcześniej dostaniemy odpowiedź z prośbą o jak najszybsze przesłanie dokumentów, ponieważ właśnie została wznowiona rekrutacja. Warto pamiętać, że wiele agencji tłumaczeniowych ma własne formularze rekrutacyjne i zdarza się, że CV nie będzie wymagane, jednak wcześniej przygotowane pozwoli szybciej zareagować – a także ułatwi wypełnianie formularzy, których treści często pokrywają się z informacjami podawanymi w CV.

 • Świadomość swojej dyspozycyjności. Praca wolnego strzelca ma tę zaletę, że możemy dostosować godziny i tryb pracy do naszego życia. Stąd standardem rekrutacyjnym jest pytanie o dzienną dyspozycyjność. I zazwyczaj nie chodzi o to, jakie obecnie mamy obłożenie projektowe, a w jakie dni i w jakich godzinach pracujemy oraz ile słów dziennie jesteśmy w stanie przetłumaczyć. Doświadczeni tłumacze gier w ciągu ośmiu godzin pracy średnio przetłumaczą 2500 słów. Jeśli dopiero zaczynasz, pamiętaj, że możesz potrzebować więcej czasu do przetłumaczenia tej ilości słów, ponieważ część wyzwań tekstu może się okazać zaskoczeniem i konieczny będzie dodatkowy research bądź dłuższa chwila na zastanowienie się, jak wybrnąć z niektórych pułapek językowych.

 • Przygotowanie do testu tłumaczeniowego. Testy tłumaczeniowe to podstawa rekrutacji w lokalizacji gier. Mają na celu zweryfikowanie naszych umiejętności oraz umiejętności radzenia sobie z charakterystycznymi problemami w lokalizacji gier. Testy tłumaczeniowe często zawierają się w 350 słowach, choć bywają ciut dłuższe teksty, jeśli współpraca dotyczy konkretnego projektu bądź jest związana ze szczególnymi warunkami. Warto pamiętać, że test tłumaczeniowy to zazwyczaj nie jest typowe zlecenie – w krótkiej formie zwykle zawarte jest jak najwięcej pułapek i wyzwań, aby sprawdzić, w jaki sposób sobie z nimi radzimy. Stąd na test tłumaczeniowy warto przeznaczyć znacznie więcej czasu, aby w pośpiechu nie zapomnieć o tak podstawowych aspektach jak choćby automatyczne sprawdzenie pisowni.

 • Komunikatywność. Lokalizacja gier to praca zespołowa, dlatego podczas rekrutacji brane pod uwagę są także umiejętności miękkie, w tym to, w jaki sposób się komunikujemy czy jak reagujemy na informacje zwrotne. Warto pamiętać o etykiecie biznesowej, dbałości o kulturę osobistą i profesjonalizmie.

Lokalizacja gier to dziedzina, która łączy umiejętności i wiedzę z pasją. Żeby zacząć pracę w lokalizacji gier, potrzebne są nie tylko kompetencje, umiejętności i wiedza, lecz także pasja.

Umiejętności tłumaczy gier

Wyodrębniłam siedem kategorii umiejętności tłumaczy gier, które przekładają się na wysoką jakość tłumaczonych tekstów. To w obrębie tych kategorii zdobywamy wiedzę oraz doświadczenie, które składają się na naszą ekspertyzę w lokalizacji gier. Miałam okazję przedstawić ten podział na polskich i zagranicznych konferencjach branżowych i związanych ze szkoleniem tłumaczy gier, a także wykorzystać go w praktyce podczas indywidualnych szkoleń tłumaczy i w obrębie moich kursów. Siedem kategorii obejmuje zagadnienia od profesjonalnej znajomości języków przez rozumienie branży i przedmiotu, nad którym pracujemy po sprawną obsługę narzędzi i przygotowanie na wyzwania techniczne.

 • Profesjonalna znajomość języka źródłowego – pozwala nie tylko identyfikować rzadkie idiomy i wyrażenia czy rozpoznawać slang bądź dialekty, lecz także wyłapywać i rozumieć problemy tekstów źródłowych. Najpopularniejszym językiem, z którego gry są tłumaczone na język polski to angielski, jednak coraz częściej zdarzają się tłumaczenia bezpośrednio z języków azjatyckich, francuskiego, niemieckiego czy rosyjskiego. Niezależnie od pary językowej biegła znajomość języka angielskiego jest wymagana ze względu na kontakt z klientem, pracę w zróżnicowanych zespołach lokalizacyjnych, a także do zapoznawania się z materiałami pomocniczymi. Im lepsza oraz wszechstronniejsza znajomość języka obcego na poziomie profesjonalnym, tym łatwiej identyfikować problemy tekstu źródłowego i dostosowywać tłumaczenie tak, aby jakość naszej pracy była jak najwyższa.

 • Profesjonalna znajomość języka ojczystego – jest, ze względu na oczekiwania co do efektu lokalizacji, jedną z najważniejszych umiejętności. Częstym wymaganiem przy tłumaczeniu gier jest nie tylko tłumaczenie na język ojczysty, lecz także przebywanie na terenie ojczystego kraju przez co najmniej pięć lat. Ma to na celu zapewnienie, że w tłumaczeniu zostaną prawidłowo oddane obecne cechy kulturowe, a jakość lokalizacji będzie wysoka. Warto pamiętać, że głównym celem lokalizacji jest naturalność tekstu w grze. Wraz z kompetencjami związanymi z językiem ojczystym przydaje się także lekkość pióra oraz warsztat pisarski. Pamiętajmy, że język również buduje klimat i charakter gry. Najważniejszym aspektem w lokalizacji jest naturalność, aby gracze mieli wrażenie jakby gra od początku była tworzona w tym języku.

 • Znajomość gier – jest niczym innym jak znajomością dziedziny, którą się zajmujemy w tłumaczeniach. Umiejętność rozpoznawania gatunków gier nie tylko pozwala rozumieć różnego rodzaju schematy w tekstach, lecz także dostosować tłumaczenie do oczekiwań graczy co do rodzaju gry. Praktyczne zrozumienie, na czym polegają gry jest jednym z najistotniejszych elementów w obrębie tej kompetencji. W ten sposób unikniemy błędów tłumaczeniowych i błędów krytycznych, które mogą wpłynąć na negatywny odbiór danego tytułu. Warto zacząć choćby od zagrania w kilka zróżnicowanych gier, aby mieć obraz, czym w zasadzie są gry. Pomaga również czytanie o grach: przeglądanie stron albo grup skupionych na grach pozwala być na bieżąco i wychwytywać trendy w tekstach, które tłumaczymy. Posiadając praktyczną wiedzę o grach, jesteśmy w stanie rozpoznać mechaniki, czyli rodzaje działań, które pojawiają się w grach. Tylko wiedząc, co się tłumaczy, można to zrobić poprawnie.

 • Znajomość procesów lokalizacji gier i zadań tłumacza – to kompetencja, która często wiąże się także z umiejętnością pracy w zespole. Tłumacze gier wpisują się w szerszy proces lokalizacji oraz tworzenia gier. Co więcej, niekiedy praca tłumacza wykracza poza samo tłumaczenie – choćby przez aktywne tworzenie glosariuszy. Wiedza o procesie lokalizacji gier pozwala też znaleźć dodatkową rolę zawodową, dywersyfikując swoje doświadczenie czy przychody. Oprócz tłumaczenia innymi komponentami lokalizacji są też weryfikacja, czyli sprawdzanie, czy tłumaczenie jest zgodne z tekstem źródłowym i spełnia wszystkie wytyczne, korekta językowa, w ramach której sprawdzany jest głównie test docelowy, testowanie lokalizacji, czyli sprawdzanie poprawności tłumaczeń w kontekście – tj. bezpośrednio w grze. Istnieją także takie role jak koordynacja czy zarządzanie projektami lokalizacyjnymi bądź techniczna strona lokalizacji gier. Znając role i zadania tłumaczy gier, jesteśmy w stanie lepiej się odnaleźć w tym procesie, zwiększyć jakość całego projektu, a także zapewnić wartość dodaną we współpracy z klientem.

 • Wiedza o procesach powstawania gier – z kolei łączy się z umiejętnością umiejscowienia procesu lokalizacji w rozwoju gry. Świadomość i wiedza o procesie tworzenia oprogramowania oraz gier pozwala zrozumieć problemy związane z aspektami technicznymi czy nawet językowymi. Tu istotne jest także zrozumienie narzędzi, w których powstają gry oraz ich wpływu na lokalizowane teksty i otrzymywane informacje bezpośrednio związane z tekstami. Warto pamiętać, że praca w lokalizacji gier często wiąże się z pracą przy produkcie, który jeszcze nie jest ukończony. Znając procesy powstawania gier, możemy zrozumieć problemy, które na danym etapie mogą wystąpić. To pozwala również na wczesną identyfikację problemów i szybką na nie reakcję.

 • Wiedza techniczna – to przede wszystkim umiejętność rozpoznawania elementów kodu i fragmentów niepodlegających tłumaczeniu. Wraz z tym ważne jest świadome dostosowywanie gramatyki w zadaniach z elementami kodu lub symbolami zastępczymi. Przydaje się tu znajomość co najmniej podstaw tłumaczeń technicznych, ich specyfiki czy stylistyki. Ważna jest także wiedza o różnych sprzętach, istnieniu różnych platform do gier – i świadomość, że te platformy często wymagają zastosowania właściwej terminologii. Gdy znamy podstawowe aspekty techniczne, teksty nie są tak przytłaczające, jak mogą się zdawać przy pierwszym kontakcie.

 • Umiejętności techniczne – dotyczą głównie biegłej znajomości narzędzi CAT. Zarówno w kwestii wykorzystywania pamięci tłumaczeniowej i glosariuszy, jak i swobody dostosowywania się do pracy w nowych narzędziach CAT, niekiedy tworzonych przez twórców gier. Niezwykle ważna jest też umiejętność pracy z plikami pomocniczymi: od rozbudowanych plików Excel po dostępy do gier na telefonie czy komputerze. Umiejętności techniczne często wpływają nie tylko na nasz profesjonalizm – i wizerunek w branży – ale także zapewniają pewność siebie oraz… oszczędność czasu.

Lokalizacja gier to dziedzina, która łączy umiejętności i wiedzę z pasją. Żeby zacząć pracę w lokalizacji gier, potrzebne są nie tylko kompetencje, umiejętności i wiedza, lecz także… właśnie pasja, dzięki której zawsze chcemy zapewnić jak najlepsze wrażenia dla graczy – w końcu to gracze korzystają z efektów naszej pracy i to także nasza, tłumaczy gier, praca składa się na wspaniałe wrażenia z gier.

Zastanawiasz się, czy tłumaczenie gier to coś dla Ciebie? Chcesz się bliżej przyjrzeć, na czym polega lokalizacja gier? Sprawdź kurs „Będę tłumaczyć gry!” – świetnie oceniony kurs, o którym uczestnicy mówią, że daje dobry start i pomaga określić, czym w praktyce jest lokalizacja gier i jak się za to zabrać.

Może Cię też zainteresować…

Konferencja o lokalizacji gier: Localization Best Practices Conference

Konferencja o lokalizacji gier: Localization Best Practices Conference

Notatka z konferencji: Localisation Best PracticesKonferencji i wydarzeń tłumaczeniowych jest całkiem dużo, także w Polsce – natomiast spotkań poświęconych stricte lokalizacji gier… jak ze świecą szukać. Na szczęście jedna z agencji tłumaczeniowych – trójmiejska Loc...

Dołączanie do projektu tłumaczeniowego

Dołączanie do projektu tłumaczeniowego

Kiedy tłumaczymy gry, które… już są tłumaczone? W jaki sposób pracować, gdy gra już została przetłumaczona przez inny zespół? Jak pogodzić kreatywność z istniejącymi tłumaczeniami?

0 komentarzy

Skomentuj

Masz pytanie?
%d bloggers like this: